Prezantohet raporti për krimet e luftës dhe veprat e motivuara etnikisht

144

Fondi për të Drejtën Humanitare Kosovë do ta prezantojë sot raportin vjetor mbi monitorimin e gjykimeve mbi krimet e luftës dhe vepra penale të motivuara etnikisht dhe politikisht në Kosovë gjatë vitit 2015.

Pas prezantimit të raportit vjetor do të vazhdohet me diskutime në panel lidhur me çështjet se sa është gjyqësori i Kosovës i përgatitur për ndjekjen penale të krimeve të luftës për të cilat deri më tani kanë qenë përgjegjës prokurorët dhe gjyqtarët ndërkombëtar, cili ishte efekti dhe ndikimi i EULEX-it deri më tani në ndjekjen e krimeve më të rënda të të ashtuquajtura krime të profilit të lartë dhe sa është nevoja e mëtejshme e Gjyqësorit të Kosovës për EULEX-in si dhe në çfarë formati.

Sipas një njoftimi të Fondit për të Drejtën Humanitare, ky projekt mbështetet nga Ambasada Britanike në Prishtinë që nga viti 2011.

FDH Kosovë, është e vetmja OJQ në Kosovë që vazhdimisht ka kryer monitorimin e gjykimeve më të rëndësishme të krimeve të luftës dhe veprave penale të motivuara etnikisht dhe politikisht në Kosovë që nga lufta e vitit 1999./KosovaPress/