Më 21 maj testi i arritshmërisë, më 27 rezultatet

169

Janë bërë të gjitha përgatitjet për organizimin e testit të arritshmërisë në bazë të planit dinamik të punës, që më datë 21 maj të këtij viti, testit t’i nënshtrohen mbi 32 mijë nxënës të klasave të nënta në vendin tonë.

Udhëheqësi i Divizionit për Vlerësim dhe Standarde (DVS) në Ministrinë e Arsimit (MASHT), Mustafë Kadriu, ka thënë për KosovaPress se këtë vit testi do të organizohet ende pa përfunduar mësimi, mirëpo për këtë vendim ai e ka një arsye.

Ndërsa, sa i përket rëndësisë së organizimit të këtij testi, Mustafa ka theksuar se që nga viti 2004, kur ka filluar të aplikohet ky test në vendin tonë, ka bërë shumë diferencime në orientimin e nxënësve për shkollimin e mesëm të lartë.

Udhëheqësi i DVS-së, Mustafë Kadriu ka deklaruar se tani janë duke u hartuar pyetjet e testit dhe ka shtuar se modeli i hartimit të pyetjeve është duke shkuar në drejtim të asaj që sa më shumë të ketë pyetje praktike në mënyrë që të dihet qartë në fund të testit se a është mësuar lënda e caktuar.

Testi i arritshmërisë këtë vit në vendin tonë organizohet më 21 maj, rezultatet shpallen më 27 të këtij muaji, derisa afati i ankesave është deri më 1 qershor.