Identifikohen viktimat e përmbytjeve në Shkup

134

Janë identifikuar shumica e viktimave nga vërshimet në Shkup.

Alsat ka publikuar listën e plotë:

 1. Bajram Mustafa i lindur më 02.09.1949, rruga “Anton Popov” nr.10
 1. Enes Mustafa i lindur më 06.06.2014, rruga “Anton Popov” nr.10
 1. Katerina Mitrova e lindur më 14.08.1933, rruga “Konstantin Petkoviq” nr. 31
 1. Gjillmez Muharremi i lindur në vitin 1940, rruga “Alija Avdoviq” nr.22
 1. Nade Ilievska e lindur në vitin 1955 në rrugën”35” fshati Stajkovcë
 1. Bllaga Jovevska e lindur në vitin 1941 nga fshati Smillkovcë
 1. Murat Saiti, i lindur në vitin 1957 nga Hasanbegu
 1. Zemrije Sinani e lindur në vitin 1985 me vendbanim në rrugën “Alija Avdoviq”
 1. Marina Velinovska e lindur në vitin 1977 nga Kriva Pallanka
 1. Jovan Velinovski, fëmijë nga Kriva Pallanka
 1. Zhaklina Bozhinovska e lindur në vitin 1973 nga Kumanova
 1. Furkan Fejzullahu i lindur në vitin 1987 nga Hasanbegu
 1. Sasho Mitkovski i lindur në vitin 1971 nga fshati Creshevë
 1. Qazim Iseni i lindur në vitin 1933 nga Hasanbegu
 1. Lubica Dimcevska i lindur në vitin 1935 nga fshati Creshevë
 1. Sllavka Iliç e lindur në vitin 1956 me vendbanim në rrugën Sipo Cerrne numër 73
 1. Tomislav Iliç i lindur në 1950
 1. Mirko Mitkovski i lindur në vitin 1949 nga fshati Creshevë
 1. Dostana Dimitrievska e lindur në vitin 1974 në rrugën Crnotravska, Tetovë
 1. Ubavska Jovevska, e lindur në vitin 1965 fshati Stajkovc
 1. Një fëmijë tetëvjeçar