A mund ta shihni se çfarë ka brenda rrethit?

149

Nëse doni të bëni një test të shpejtë të shikimit tuaj, atëherë shihni këtë rreth të kuq.

Nëse doni të bëni një test të shpejtë të shikimit tuaj, atëherë shihni këtë rreth të kuq. Varesisht nga ajo se sa i keni syte e forte do te dalloni se çfarë ka brenda në rreth.

Disa thonë se nuk ka asgjë, të tjerë janë në gjendje që të dallojnë se është një kalë.