Ministria e Kulturës licencon sot dhjetë federata të sportit

80

Dhjetë federata të sportit do të licencohen sot nga Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sporteve Kujtim Shala, ka njoftuar kjo ministri.

Licencat do të jepen për një afat katër vjeçar. Permes ketyre licencave federatave u mundësohet zhvillimi i aktiviteteve sportive dhe përkrahja institucionale.