Lul Raka dhe Naser Sahiti garojne per rektor

203

Nga kater kandidatet per rektor te Universitetit te Prishtines, Sali Bashota, Anton Berishaj Naser Sahiti dhe Lul Raka, kane mbetur ne garen finale vetem keta dy te fundit.

Anëtarët e Këshillit Drejtues, e qe jane nente, tash do të votojnë për këta dy kandidatë pasi që në fazën e parë asnjëri nga katër kandidatët nuk ka arritur të marrë vota të mjaftueshme nga anëtarët e Këshillit Drejtues.

Raka dhe Sahiti në votimin e parë kanë marrë nga tri vota ndërsa votat tjera kanë shkuar për Sali Bashotën dhe Anton Berishaj.